Allegrini

ZGia đình Allegrini
Gia đình Allegrini 

Gia đình Allegrini đã đóng một vai trò quan trọng hàng đầu trong lịch sử của vùng Fumane và Valpolicella từ thế kỷ 16 và đã tiếp nối truyền thống văn hóa làm rượu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lịch sử tiết lộ rằng Allegrini đóng một vai trò nổi bật trong cộng đồng địa phương với tư cách là một trong những chủ sở hữu đất đai quan trọng nhất, tham gia vào công tác nông nghiệp và truyền thống địa phương.

  • Allegrini là một trong những nhà rượu gia đình lớn nhất ở Valpolicella Classico
  • Là một trong những nhà sản xuất Ý nhận được nhiều giải thưởng nhất trên thế giới
  • Marilisa Allegrini - CEO của Nhà rượu là Đại sứ của Amarone "The Voice of Amarone"

www.allegrini.it

Vùng trồng nho Allegrini
Vùng trồng nho Allegrini 
Hầm rượu Allegrini
Hầm rượu Allegrini

 

34