Brut

Chỉ áp dụng cho vang sủi:
Brut: Vang có vị ngọt rất nhẹ (có chứa 1 lượng đường rất ít, từ 6gr - 12gr đường / L) 

Sản phẩm liên quan

34