Cách mở chai rượu vang nút bần

  • Ngày 28/09/2020
  • Mở một chai rượu vang với nút bần? Hãy chuẩn bị cho mình một chai rượu vang nút bần, một con dao mở rượu loại cơ bản, và cùng Sommelier Lincoln tìm hiểu cách mở chai vang của bạn nhé!

    8