Catamarca, Argentina

  • Thứ ba, Ngày 23/02/2021
  • Khu vực Catamarca nằm tiếp giáp Salta về phía nam. Diện tích trồng nho ở đây nhỏ do địa hình đồi núi hiểm trở. Tiểu vùng đáng kể nhất ở đây là Flambalá Valley. Nho ở đây chủ yếu được dùng cho brandy hay rượu địa phương tuy nhiên Torrontés và Malbec bắt đầu được trồng rộng rãi hơn nơi đây.

    13