Classico

Thuật ngữ hay thấy trên nhãn chai liên quan tới chất lượng/giá trị của rượu vang Ý

Nghĩa là: Vùng trồng nho truyền thống

Sản phẩm liên quan

34