Corked

Vang mang mùi nút bần, bị hỏng 

Sản phẩm liên quan

34