[Online Wine Class] Cách thử nếm và đánh giá rượu vang hệ thống

[Online Wine Class] Cách thử nếm và đánh giá rượu vang hệ thống

17/10/2021

Giới hạn số người tham gia.

Thời gian: 14h-15h30 | Chủ Nhật, 17/10/2021

Hoàn toàn MIỄN PHÍ qua Zoom

Ngôn ngữ: tiếng Việt

4