Demi-sec

Vang có vị ngọt (có chứa 1 lượng đường rất ít, từ 32gr - 50gr đường / L) 

Sản phẩm liên quan

34