Domaine Billaud Simon

Domaine Billaud Simon

Với lịch sử từ 1815, cuối chiến tranh Napoleon, khi mà Charles Louis Noël Billaud trở về quê hương Chablis và thành lập nhà Domaine Billaud-Simon. Domaine này đã thuộc sở hữu và được quản lý hoàn toàn bởi gia đình họ cho tới khi được chuyển giao cho Domaine Faiveley vào tháng 7 năm 2014. Từ đó đến nay, Domaine Billaude-Simon vẫn được quản lý riêng biệt bởi nhà Faiveley: họ có vườn nho, cơ sở làm rượu tách biệt và vẫn chuyên tâm hướng tới phong cách vốn có cho rượu của mình bên cạnh việc không ngừng củng cố chất lượng. Với việc nắm giữ trong tay tới 4 vườn nho Grand Crus và 4 vườn Premiers Crus của Chablis, rượu vang của nhà Domaine Billaud-Simon thể hiện được sự tinh tế, cân bằng và tinh khiết tuyệt đối của nho Chardonnay. Ngon lành khi trẻ, chúng có thể phát triển tuyệt vời theo thời gian.

http://www.billaud-simon.com

Domaine Billaud Simon

 

34