Doux

Vang có vị ngọt nhiều (có chứa 1 lượng đường rất ít, ttrên 50gr đường / L).

Sản phẩm liên quan

34