Dry (Sec)

Vang có vị ngọt rất nhẹ (có chứa 1 lượng đường rất ít, từ 17gr - 32gr đường / L).

Sản phẩm liên quan

34