Extra Brut

Vang không ngọt (có chứa 1 lượng đường rất ít, dưới 6gr đường / L) 

Sản phẩm liên quan

34