Extra Dry

Vang có vị ngọt nhẹ (có chứa 1 lượng đường rất ít, từ 12gr - 17gr đường / L) 

Sản phẩm liên quan

34