Frizzante

Thuật ngữ các loại rượu vang cơ bản theo tiếng Ý

Nghĩa là: Vang sủi nhẹ

Sản phẩm liên quan

34