Fume Blanc

1 cách gọi khác của giống nho Sauvingon Blanc được trồng trên đất đá phiến trắng (theo style của Pouilly - Fumé, Loire Valley)

Sản phẩm liên quan

34