Haute Cuisine

Thuật ngữ: Haute cuisine - Nghĩa là: Ẩm thực cao cấp

Một phong cách ẩm thực mới mà ông George Augustine Escoffier tạo ra vào giữa thế kỷ 19. Đặc trưng của phong cách này là cách trình bày trang nhã, chú trọng từng chi tiết và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng nguyên liệu và kỹ thuật chế biến.

Sản phẩm liên quan

34