Hazy

HAZY: Vang không trải qua quá trình lọc (vẫn còn các vẩn đục từ cặn và xác con men) không mang ý nghĩa vang bị hư, hỏng hay dở. 

Sản phẩm liên quan

34