Imbottigliato all’origine

Thuật ngữ vang Ý hay thấy trên nhãn chai liên quan tới nhà sản xuất

Nghĩa là: Đóng chai ngay tại điền trang

Sản phẩm liên quan

34