Passito

Thuật ngữ hay thấy trên nhãn chai liên quan tới chất lượng/giá trị của rượu vang Ý

Nghĩa là: Dòng vang đậm, khá ngọt được sản xuất bởi nho được làm phơi khô

Sản phẩm liên quan

34