Riserva

Thuật ngữ hay thấy trên nhãn chai liên quan tới chất lượng/giá trị của rượu vang Ý

Nghĩa là: Dòng vang có thời gian lưu trữ lên tuổi cũng như chất lượng thường cao hơn cùng loại

Sản phẩm liên quan

34