San Juan, Argentina

  • Thứ ba, Ngày 23/02/2021
  • Sát phía nam của La Rioja là San Juan với sản lượng lớn thứ hai sau Mendoza. Trước đây, San Juan chủ yếu được biết tới với vang chất lượng thấp. Tuy nhiên, việc thử nghiệm trồng nho ở địa hình cao hơn với tiểu vùng khí hậu mát hơn, đặc biệt là thung lũng Pedernal 1400m, chứng minh được rằng vang chất lượng cao là khả thi ở San Juan. Những giống nho thành công nhất ở đây là Syrah, Cabernet Sauvignon, Bonarda (giống nho địa phương của Argentina, khác với Bonarda của Ý), Malbec và Chardonnay, Viognier cũng ngày càng được phát triển. Malbec và Cabernet Sauvignon vẫn được đánh giá là tốt nhất ở đây nhưng Syrah cũng đang phát triển khá tốt.

    13