Spumant

Thuật ngữ các loại rượu vang cơ bản theo tiếng Ý

Nghĩa là: Vang sủi

Sản phẩm liên quan

34