Superiore

Thuật ngữ hay thấy trên nhãn chai liên quan tới chất lượng/giá trị của rượu vang Ý

Nghĩa là: Dòng vang tốt hơn (thường được dùng để chỉ nồng độ cồn cao hơn vang cùng loại)

Sản phẩm liên quan

34