Tenuta, Fattoria, Maso, Masseria

Thuật ngữ vang Ý hay thấy trên nhãn chai liên quan tới nhà sản xuất

Nghĩa là: Điền trang

Sản phẩm liên quan

34