Bianco, Blanc, Blanco, Branco

Bianco, Blanc, Blanco, Branco

Thuật ngữ các loại rượu vang cơ bản theo tiếng Ý

Nghĩa là: Vang trắng

Sản phẩm liên quan

34