Cấu trúc Rượu vang Light Body

Thuật ngữ Cấu trúc Rượu vang:

Light Body:

Cấu trúc của một chai rượu vang (light, nhẹ nhàng - medium, vừa phải - full, mạnh mẽ) 

Sản phẩm liên quan

34