Cấu trúc Rượu vang Medium body

Cấu trúc Rượu vang:

Medium Body 

Cấu trúc của một chai rượu vang (light, nhẹ nhàng - medium, vừa phải - full, mạnh mẽ) 

Sản phẩm liên quan

34