Abboccato

Thuật ngữ tiếng Ý - chỉ vang có vị ngọt nhẹ nhàng 

Sản phẩm liên quan

34