ABV

Thuật ngữ Rượu vang ABV:

Alcohol By Volume - độ cồn trong chai rượu 

Sản phẩm liên quan

34