Bin

Thuật ngữ Rượu vang: Bin

Thường gặp trên các nhãn chai vang Úc, ý chỉ về 1 mẻ rượu trong thùng gỗ 
Ví dụ Bin 555 hay 999

Sản phẩm liên quan

34