Blanc de Blancs

Style vang của vùng Champagne, rượu được làm từ 100% Chardonnay

Sản phẩm liên quan

34