Style Blanc de Noirs

Thuật ngữ Rượu vang:

Style Blanc de Noirs: Style vang của vùng Champagne, rượu được làm từ Pinot Noir (chủ yếu) có thể có Pinot Meunier.

Sản phẩm liên quan

34