Blanc de Noirs

Style vang của vùng Champagne, rượu được làm từ Pinot Noir (chủ yếu) có thể có Pinot Meunier 

Sản phẩm liên quan

34