Style Bouquet

Thuật ngữ Rượu vang:

Style Bouquet: Thường được dùng để diễn tả các hương từ việc ủ trong thùng gỗ.

Sản phẩm liên quan

34