Clos

Thuật ngữ Rượu vang: Clos

Thuật ngữ trong tiếng Pháp - ý chỉ 1 khu vực trồng nho có diện tích nhỏ và được bao bọc bởi 1 bờ tường (đặc trưng nhất tại vùng Bourgogne - Pháp) 

Sản phẩm liên quan

34