cooked

Thuật ngữ Rượu vang:

Cooked: Vang bị ảnh hưởng nặng bởi nhiệt độ, mang các hương của trái cây chín rục.

Sản phẩm liên quan

34