Style Powerful

Thuật ngữ Rượu vang:

Style Powerful: Vang mang sự mạnh mẽ, đậm đà, đầy đặn 

Sản phẩm liên quan

34