Vino bianco

Thuật ngữ các loại rượu vang cơ bản theo tiếng Ý

Nghĩa là: Vang trắng

Sản phẩm liên quan

34