Vino dolce

Thuật ngữ các loại rượu vang cơ bản theo tiếng Ý

Nghĩa là: Vang ngọt

Sản phẩm liên quan

34