Vino rosato / rosè

Thuật ngữ các loại rượu vang cơ bản theo tiếng Ý

Nghĩa là: Vang hồng

Sản phẩm liên quan

34