Vino rosso

Các loại rượu vang cơ bản theo tiếng Ý

Nghĩa là: Vang đỏ

Sản phẩm liên quan

34