Vino secco

Thuật ngữ các loại rượu vang cơ bản theo tiếng Ý

Nghĩa là: Vang không ngọt

Sản phẩm liên quan

34