Viticoltore, vignaiolo

Thuật ngữ vang Ý hay thấy trên nhãn chai liên quan tới nhà sản xuất

Nghĩa là: Người trồng nho

Sản phẩm liên quan

34