Câu chuyện của nhà sản xuất Buglioni

  • Ngày 28/09/2020
  • Sinh ra ở miền Bắc nước Ý, Mariano Buglioni chưa bao giờ có ước mơ trở thành Winemaker (Chuyên gia làm rượu). Khi còn trẻ, anh làm việc cho Công ty may của gia đình, chuyên sản xuất quần áo thể thao, với 50 cửa hàng ở Ý.

    8