Kiến thức rượu vang của người Đà Nẵng như thế nào?

  • Ngày 02/02/2021
  • WeWine TV đã có một cuộc phỏng vấn vui và ngẫu nhiên, xoay quanh chủ đề Rượu vang tại thành phố Đà Nẵng. Hãy cùng WeWine khám phá xem người Đà Nẵng hiểu rượu vang như thế nào nhé!

    8