Vang đỏ kết hợp với thịt đỏ, vang trắng kết hợp với thịt trắng?

  • Ngày 18/12/2020
  • Có đúng là rượu vang đỏ phải kết hợp với thịt đỏ còn rượu vang trắng phải kết hợp với hải sản?

    Chúng ta cùng tìm hiểu câu trả lời với chuyên gia rượu vang Sommelier Trương Lê Như Uyên của WeWine nhé!

    8