California

  • Thứ hai, Ngày 28/09/2020
  • Phân chia thành nhiều vùng nhỏ khá nổi tiếng bao gồm: Napa, Sonoma, Santa Barbara, Monterey, San Luis Obispo và Mendocino, California thường được biết tới với những chai vang đẳng cấp đầy vị trái cây tươi mới đáng giá rất cao – hay có thể trao đổi trong vòng vang cao cấp với cái giá trên trời. Cabernet Sauvignon (thuần hoặc pha trộn) và Chardonnay vẫn là những cái tên nổi nhất, mặc dù vậy, Zinfandel được xem là giống nho độc đáo của California mặc dù tương tự giống Primitivo của Ý.